Virtual PC XP Mode - Chương trình tạo máy ảo của Microsoft

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản XP Mode
Cập nhật 04/11/2009 03:42
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 2
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu Virtual PC

Khi sử dụng Virtual PC, bạn sẽ tạo ra 1 máy tính ảo “nằm trong” máy tính của bạn. Bạn có thể cài hệ điều hành cho nó, cấu hình mạng, … nói chung, y hệt như một chiếc máy tính khác. Thông thường chương trình loại này hay được sử dụng để thử nghiệm hệ điều hành mới, khi mà bạn không muốn cài vào 1 ổ đĩa khác, hoặc khi bạn muốn thực hành các thao tác về quản trị mạng, thiết lập, kết nối mạng, … Tùy nhu cầu khác nhau mà sẽ sử dụng khác nhau. Với Virtual PC, bạn đã sở hữu 2 chiếc máy tính trong 1.

Chương trình được cung cấp miễn phí bởi Microsoft.

………………………………………….

Use Microsoft Virtual PC to run multiple operating systems at the same time on the same physical computer. Switch between virtual machines with the click of a button. Use virtual machines to run legacy applications, provide support, train users, and enhance quality assurance.

Virtual PC lets you create separate virtual machines on your Windows desktop, each of which virtualizes the hardware of a complete physical computer. Use virtual machines to run operating systems such as MS-DOS, Windows, and OS/2. You can run multiple operating systems at once on a single physical computer and switch between them as easily as switching applications—instantly, with a mouse click. Virtual PC is perfect for any scenario in which you need to support multiple operating systems, whether you use it for tech support, legacy application support, training, or just for consolidating physical computers.

Virtual PC provides a time-saving and cost-saving solution anywhere users must run multiple operating systems. Use Virtual PC in the following scenarios:

  • Ease Migration: Run legacy applications in a virtual machine instead of delaying the deployment of a new operating system just because of application incompatibility. Test your migration plans using virtual machines instead of actual physical computers.
  • Do More in Less Time: Support staff can run multiple operating systems on a single physical computer and switch between them easily. They can also restore virtual machines to their previous state almost instantly. Train students on multiple operating systems and virtual networks instead of purchasing and supporting additional computers.
  • Streamline Deployment: Test software on different operating systems more easily. One crashing application or operating system doesn’t affect others.
  • Accelerate Development: Increase quality assurance by testing and documenting your software on multiple operating systems using virtual machines. Decrease time-to-market by reducing reconfiguration time.

Configurability
After installing Virtual PC, you can configure it to suit your requirements. Virtual PC has a number of settings that control how the product interacts with the physical computer, allocates resources, and so on.

Easy installation

Virtual PC is simple to install. Any administrator can run the Virtual PC guided setup program, and installation doesn’t require a reboot. The first time Virtual PC starts, it guides you through the process of creating the first virtual machine.

Standardization
Configure and test upgrades and installations on virtual machines, and then you can deploy throughout your company a standard configuration that avoids problems caused by minor differences between hardware platforms.

Convenience
Users switch between operating systems as easily as they switch between applications. They simply click the window containing the virtual machine. They can pause individual virtual machines so they stop using CPU cycles on the physical computer. They can also save virtual machines to disk and restore them at a later time. The restoration process normally takes a few seconds—much faster than restarting the guest operating system.

Host integration
Users can copy, paste, drag, and drop between guest and host. Virtual PC provides additions that you install in a guest operating system to enable this functionality.