WatchCat - Che giấu đi chương trình đang chạy

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Cập nhật 23/08/2008 15:51
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 1
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu WatchCat

WatchCat v2.0 sử dụng 1 menu để lưu vết các chương trình mà bạn đã chạy và cho phép bạn ẩn các ứng dụng đang chạy. Các cửa sổ ứng dụng được ẩn bởi WatchCat không những bị ẩn khỏi màn hình Desktop mà còn ẩn ở thanh Taskbar và danh sách các ứng dụng đang chạy khi bạn nhấn Alt-Tab. Để ẩn hoặc bỏ ẩn 1 ứng dụng, chỉ cần click chuột phải vào biểu tượng ở khay hệ thống của WatchCat và chọn ứng dụng từ menu hiển thị, những ứng dụng nằm ở phía dưới của menu là những ứng dụng đang bị ẩn.

WatchCat v2.0 (last freeware version) uses a menu to keep track of programs you are running, letting you hide any running application from view. Application windows that are hidden by WatchCat not only disappear from your Windows desktop but also disappear from the Taskbar and from the list of running tasks displayed by ALT-TAB. To hide or unhide any application, simply right-click on WatchCat‘s System Tray icon and select an application from the menu that appears; applications that appear on the bottom of the menu are ones that are currently hidden.

There are options to hide and show all windows and to hide or show your desktop icons. Other options let you hide and unhide programs using hotkeys or by right-clicking on any application’s “minimize” icon.

You can even set up timers which automatically hide or close windows after a specified period of time. And this newest release lets you minimize applications to the System Tray and protect hidden windows with a password.

If you need to keep applications running but don’t want them to become obtrusive, this utility could become quite convenient for you.