Windows 7 USB/DVD Tool - Tạo bộ cài đặt Windows 7 cho USB và DVD

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Cập nhật 14/07/2012 17:06
Hệ điều hành Windows 7
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 5
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, , ,

Giới thiệu Windows 7 USB/DVD Tool

Windows 7 USB/DVD Tool là 1 công cụ miễn phí của Microsoft cho phép bạn tạo DVD hoặc USB cài đặt Windows 7 từ file ảnh ISO. Windows 7 USB/DVD Tool sẽ biến DVD hoặc USB của bạn boot được và cho phép bạn cài đặt trực tiếp từ chúng.

Cách sử dụng Windows 7 USB/DVD Tool rất đơn giản, trước tiên bạn cần download file ISO của Windows 7, sau đó chạy chương trình, chọn file nguồn là file ISO đó và chọn đích là đĩa DVD hoặc USB. Sau khi chạy xong, bạn có thể sử dụng DVD/USB để cài đặt Windows 7.

……………………………………..

When you purchase Windows 7 from Microsoft Store, you have the option to download an ISO file or compressed files. The Windows 7 USB/DVD Download tool allows you to create a copy of your Windows 7 ISO file on a USB flash drive or a DVD. To create a bootable DVD or USB flash drive, download the ISO file and then run the Windows 7 USB/DVD Download tool. Once this is done, you can install Windows 7 directly from the USB flash drive or DVD.

The ISO file contains all the Windows 7 installation files combined into a single uncompressed file. When you download the ISO file, you need to copy it to some medium in order to install Windows 7. This tool allows you to create a copy of the ISO file to a USB flash drive or a DVD. To install Windows 7 from your USB flash drive or DVD, all you need to do is insert the USB flash drive into your USB port or insert your DVD into your DVD drive and run Setup.exe from the root folder on the drive.

To make a copy of your Windows 7 ISO file:

1. Click the Windows Start button, and click Windows 7 USB/DVD Download tool in the All Programs list to open the Windows 7 USB/DVD Download tool.
2. In the Source File box, type the name and path of your Windows 7 ISO file, or click Browse and select the file in the Open dialog box.
3. Select USB to create a copy on a USB flash drive or DVD to create a copy on a DVD disk, then click Next.
4. If you are copying the file to a USB flash drive, select your USB device in the dropdown list and click Begin copying. If you are copying the file up to a DVD, click Begin burning.