Xion Audio Player - Chương trình nghe nhạc cho phép tùy biến skin

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Cập nhật 26/04/2013 17:55
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 830
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu Xion Audio Player

Xion Audio Player là chương trình nghe nhạc audio, hỗ trợ khá nhiều định dạng và có thể chạy ở chế độ không cần cài đặt. Phần mềm này có 1 ưu điểm vượt trội so với các phần mềm nghe nhạc khác là bạn có thể tạo giao diện cho nó thông qua Photoshop. Xion Audio Player sẽ đọc các file PSD theo từng layer và tự động tạo ra skin cho bạn. Hơn thế, bạn cũng có thể nén 1 vài file PSD vào trong 1 file ZIP, chương trình cũng tự động đọc các file trong đó và tạo ra skin tương ứng.

 

Xion Audio Player features a new standard in skin support. Baffled by script syntax? Pulling your hair out over slicing up skin elements? Crying over spilt milk?

Xion’s approach to skinning will remove all scripting and slicing requirements that other skin systems have placed on users. Xion Audio Player will directly read a .PSD file and using layer names, instantly create your skin.

Xion Audio Player also supports direct loading from Zip files which allow you to package several .PSD files in the one package. This has the added benefit of being compressed and therefore consumes less disk space.

Xion Audio Player is ultra light and only consumes minimal amounts of RAM.

Features:

 • Full layered skins
 • Complete animation support
 • Powerful playlist support
 • Gapless playback
 • 10 band equalizer with presets
 • MP3/OGG internet file streaming
 • Customizable global hotkeys
 • Auto play and position saver
 • Single click play/pause
 • Volume and balance controls
 • Full system tray functionality