Yahoo! Messenger for iPhone [Mới nhất] - Chat trên iPhone

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Cập nhật 03/05/2013 23:07
Hệ điều hành iPhone OS
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 4
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, ,

Giới thiệu Yahoo! Messenger for iPhone

Blog Yahoo nói đã hoàn tất phiên bản Yahoo! Messenger dành cho di động iPhone và máy nghe nhạc iPod Touch của Apple.

Theo thông tin trên blog này, phiên bản Yahoo! Messenger gồm các tính năng chính: gửi tin nhắn tức thì cho phép gửi cả biểu tượng và địa chỉ web (link), chia sẻ ảnh, đăng nhập ẩn (invisible), lưu các bản nội dung chat gần nhất, trạng thái rỗi, ẩn hoặc hiện danh sách liên lạc (contact list).

Thông tin trên blog này khẳng định phiên bản Yahoo! Messenger cho iPhone sẽ cho tải và sử dụng miễn phí trên kho ứng dụng của iTune ( iTunes App Store ). Trong một vài ngày tới, người dùng iPhone có thể tìm kiếm bản Yahoo! Messenger này trên kho ứng dụng iTunes.

Ngoài ứng dụng cho iPhone, Yahoo đã có phiên bản Yahoo! Messenger dành cho các ứng dụng di động khác như Blackberry.

………………………………………………….

Take the best of Messenger anywhere with Yahoo! Messenger for iPhone

Available on the iPhone App Store

Take your contacts on the go
Instant message with your Yahoo! Messenger contacts wherever you are
Share away
Share photos, emoticons and links, right from your iPhone
Show off and Stay in control
Show yourself as available, busy, or invisible, and update your status to let your friends know what you’re up to.
System requirements: iPhone (v2.0 or later), iPod Touch

More Features

1. Send instant messages in real-time to your friends
2. Instantly share photos from your iPhone
3. Stay in control with stealth settings
4. Show your style with emoticons and Avatars
5. Quickly access your most recent conversations
6. Set a custom Status message to share with friends