ZikiTranslator - Tra cứu một lúc 8 ngôn ngữ

Phiên bản Mới nhất
Phát hành March 3, 2008 1:15 PM
Cập nhật March 3, 2008 1:15 PM
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 188
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu ZikiTranslator

 ZikiTranslator   Tra cứu một lúc 8 ngôn ngữ

 ZikiTranslator is a translator “On-line” that allows you to translate texts in multiple different languages.
At the moment, ZikiTranslator can translate between 8 different languages. For example: English-Spanish. Spanish-English. French-German. Portuguese-Italian. Spanish-German…
Unlike other translators, ZikiTranslator can translate texts of up to 40000 characters.